Slide

ما به شما فکر می کنیم
هدف ما رسیدن به کسب موفقیت است و این امر اکتسابی نیست! در تلاشیم برای رسیدن

شرکت صنایع تولید شاهین زاگرس از سال 1383 فعالیت خود را در خصوص تولید محصولات پلاستوفوم در صنعت ساختمان شروع کرده و در سال 1396 نیز فعالیت خود را در خصوص تولید و واردات انواع موتور های درب متحرک گسترش داده است.
واحد تولیدي الکتروموتور طی تجربه خود توانسته از سرمایه انسانی مجرب و متخصص در زمینه هاي مهندسی تولید، طرح و توسعه، کنترل کیفیت، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مهندسی فروش و خدمات پس از فروش برخوردار گردد
اکنون در همکاري ، گروهی موفق و کارآمدي را تشکیل داده که رابطه پویا و در هم تنیده اي با مشتریان در راستاي ایجاد راه حل جهت رفع مشکلات تخصصی مورد نیاز آنان همگام و متعهد می باشد .
این گروه صنعتی داراي گواهینامه هاي: استاندارد ملی ایران در حوزه ي موتور و عملکرد آن، گواهی سیستم مدیریت و کیفیت بین المللی می باشد . ایجاد ارتباط با مشتریان ( CEM )در قالب چارت سازمانی خود جهت حفظ و رعایت حقوق مشتریان از شاخصهاي بالقوه و افتخارات این گروه صنعتی می باشد.
فلسفه کیفیت : تلاش در راستاي فراتر از انتظار و درخواست هاي مشتریان.
فلســـفه مدیریت :داشتن شناخت کامل در حوزه فعالیت تولیدي خود نســـبت به محیط پیرامون درونی و بیرونی سازمان پارادایم هاي شناختی این حوزه را در مورد تولید، بازار، مشتریان، سرمایه انسانی و شرایط حاکم محیطی را غناي فکري و فلسفی بیشتري بخشیده است .
فلسـفه خدمات : با سرعت در پاسخگویی و تلاش بر ارائه کامل ترین خدمات پس از فروش در راستاي اهداف این مجموعه جهت ساخت تجربه اي منحصــر به فرد ( CEM ) قدم برداشته است.
فلســـفه مدیریت بازاریابی : تلاش براي شناخت ، ایجاد و نیازهاي مورد احتیاج بازار و تطبیق دیدگاه مشـــتریان بر دیدگاه هاي تولید محصـــول و بازاریابی اجتماعی و فروش و ارائه راهکارهاي آن می باشد .

فهرست